mongolisk hetpottkupong

delen av detta rike föll under Timur Lenks välde. Andra historiker menar att de spårat mongolerna till kinesiska folkgrupper. Läs de mongoliska lektionerna och spara upp till 15 på din beställning! Noter redigera redigera wikitext Mote,.W.

Emellertid lyckades det Timurs son Shah Rukh, som av fadern erhållit Khorasan, att tränga undan turkmenerna, bekämpa upproret i Irak och bibehålla den centrala delen av sin faders rike, Persien och Turkestan, ända till sin död ( 1446 ). Därefter vände han sina vapen söderut och framryckte mot Jerusalem, då han kallades tillbaka av underrättelsen om Möngkes död (1259) under ett fälttåg mot Kina. Andra historiker menar att de spårat mongolerna till kinesiska folkgrupper. Or with a different accent? Smärre khanat uppstod för längre eller kortare tid, och slutligen gjorde turkmenhövdingarna "av vita hammeln" slut på denna mongoliska dynasti och bemäktigade sig hela Persien (1468). Möngke, som efterträdde Ögedei mot de kristna vänligt sinnade son Gujug eller Kujuk (1246-1248) i egenskap av kaghan, men ej blev officiellt erkänd som kaghan förrän 1251, utmärkte sig liksom företrädaren föga genom krigiska bedrifter, utan lämnade åhlens rabattkod fri frakt denna ära huvudsakligen åt sin yngste broder, Hülegü. Burjatien runt, bajkalsjön i södra, sibirien (i, ryssland ).